Časová odměna – hodinová sazba

Celková odměna se vypočte jako násobek sjednané hodinové sazby a počtu hodin strávených při poskytování právních služeb (cena činí 900 – 1.500,- Kč/hod., jež zahrnuje i paušální náhradu nákladů, tzv. režijní paušál).