Ceník

Smluvní odměna:


Mimosmluvní odměna
Náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas

Při stanovení ceny je preferován individuální přístup ke klientovi. Ceny jsou stanoveny dohodou dle věcné a časové náročnosti věci s přihlédnutím k sazbám dle advokátního tarifu a vyhlášky č. 484/2000 Sb. Klientovi je nabízena možnost výběru ceny služeb hodinovou sazbou, pevnou částkou za vyřízení věci či podílovou odměnu. Při déletrvající spolupráci je možné dohodnout se na zastupování klienta za zvýhodněnou sazbu cen formou měsíčního paušálu.


Pokud máte dotaz či zájem o sdělení předběžného odhadu ceny za poskytované služby, kontaktujte nás na e-mail, s uvedením stručného popisu požadované služby.