Jste v situaci, kdy opravdu nejde dluhy splácet, Vaše měsíční příjmy nepokryjí splátky?

Oddlužení - osobní bankrot

Osobní bankrot je postup, který pomáhá lidem řešit jejich zadlužení. Lidé, kteří nezvládají splácet své půjčky, mají možnost se obrátit na soud a podat insolvenční návrh, a současně požádat o soudní oddlužení. Podmínkou je, že doloží soudu, že jsou schopni splatit minimálně 30 procent ze svých dluhů, a to buď v období následujících pěti let nebo prodejem majetku.


O osobní bankrot mohou zažádat všichni dlužníci, kteří mají alespoň trochu pravidelný příjem. Tím se dočasně ochrání před věřiteli a exekutory. Všechny exekuce se s podáním návrhu pozastaví.


Zásadním důvodem, proč osobní bankrot podstoupit je ten, že vám může soud v případě splnění podmínky svědomitého splacení odpustit až celých zbylých 70 % dluhu. To znamená, že pokud dlužník splní podmínky soudního oddlužení, insolvenční soud jej osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, k jejichž pohledávkám se v insolvenčním řízení nepřihlíželo, a na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Rovněž se vztahuje na ručitele a jiné osoby, které měly vůči dlužníku pro tyto pohledávky právo postihu. Obecně tedy platí, že dlužníkovi jsou smazány všechny dluhy z minulosti až do okamžiku schválení oddlužení.


Konzultace k oddlužení: ZDARMA

tel.: 566622598

mobil: 733373793, 603169007

email: ak.novakova@seznam.cz