Odkaz na advokátní tarif či vyhlášku MS ČR č. 484/2000 Sb.

Odměna může být sjednána po vzájemné dohodě i odkazem na advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., v platném znění. Celková odměna se poté vypočte jako násobek odměny za jeden tzv. úkon právní služby a počtu jednotlivých úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal (odměna za jeden úkon právní služby x počet úkonů). Smluvní odměna mezi klientem a advokátem může být stanovena rovněž odkazem na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., v platném znění.