Paušální měsíční odměna za průběžnou právní pomoc

Jedná se o stálou odměnu, kterou klient platí měsíčně v závislosti na rozsahu předpokládaných a uskutečněných právních služeb. Tímto typem smluvní odměny mohou zejména obchodní společnosti plánovat dlouhodobě dopředu výši výdajů za právní služby, kdy v případě většího rozsahu předpokládaných právních služeb lze dosáhnout značných úspor. V tomto případě je hodinová sazba nejnižší, a proto pro klienta nejvýhodnější. Sjednanou paušální měsíční odměnu je však klient povinen hradit v dohodnuté výši i v případě, kdy nevyčerpá stanovený počet hodin. Výhodou tohoto vztahu je dále skutečnost, že i nižší management společnosti se může přímo kdykoliv obrátit na advokátní kancelář, kdy tak dochází k širší prevenci problémů, rovněž i k průběžnému zdokonalení činnosti klienta po právní stránce. V rámci služeb advokátní kanceláře jsou sjednávány u tohoto vztahu i návštěvy advokáta u klienta a jeho doprovody na jednání apod. Vztah mezi advokátní kanceláří a klientem je v těchto případech zpravidla upraven smlouvou o poskytování právní pomoci.